- Ochrony danych osobowych -

Zagadnienia ogólne

Poniżej informujemy Państwa o zbieraniu danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej.

Termin "dane osobowe", w odniesieniu do definicji w art. 4 nr 1 rozporządzenia (UE) 2016/679 (zwanego dalej w skrócie "podstawowym rozporządzeniem o ochronie danych" lub "DSGVO"), odnosi się do wszystkich danych, które mogą być powiązane z Państwem osobiście. Obejmują one na przykład nazwisko, adres, adres e-mail i zachowanie użytkownika. W odniesieniu do innych terminów, w szczególności terminów "przetwarzanie", "administrator danych", "przetwarzający" i "zgoda", odsyłamy Państwa do ustawowych definicji prawa o ochronie danych w art. 4 DSGVO. 

Zasadniczo przetwarzamy dane osobowe tylko w zakresie niezbędnym do zapewnienia funkcjonowania strony internetowej oraz oferowanych przez nas treści i usług. Dane osobowe będą przetwarzane regularnie tylko wtedy, gdy wyrazili Państwo na to zgodę w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a) DSGVO lub gdy przetwarzanie jest dozwolone przepisami prawa, w szczególności zaś przez jedną z podstaw prawnych określonych w art. 6 ust. 1 lit. b) do f) DSGVO. 

Państwa dane osobowe zostaną usunięte lub zablokowane, gdy tylko cel ich przechowywania przestanie obowiązywać. Przechowywanie może mieć miejsce również wtedy, gdy jest to przewidziane w przepisach krajowych lub europejskich, którym podlegamy. W takim przypadku dane zostaną zablokowane lub usunięte po upływie okresu przechowywania określonego w odpowiednich przepisach. Ta ostatnia zasada nie ma zastosowania, jeżeli dalsze przechowywanie danych jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy.

Jeśli zechcemy skorzystać z usług usługodawców, z którymi zawarliśmy umowy, w celu realizacji poszczególnych funkcji na naszej stronie internetowej lub wykorzystywać Państwa dane do celów reklamowych, poinformujemy Państwa o poszczególnych procesach w sposób szczegółowy poniżej.

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących ochrony danych osobowych, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem datenschutzbeauftragter@kern-liebers.de lub pocztą na adres Inspektora Ochrony Danych Osobowych/Datenschutzbeauftragter, Dr.-Kurt-Steim-Str. 35, 78713 Schramberg.

 

Podmiot odpowiedzialny

Osoba odpowiedzialna w rozumieniu art. 4 nr 7 DSGVO, innych przepisów o ochronie danych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych rozporządzeń i przepisów o charakterze ochrony danych:

KERN-LIEBERS POLAND SP. Z O.O. SP. K.

reprezentowana prawnie przez mgr inż. Jerzy Typel

Ul. Partyzantów 4
42-300 Myszków, Poland 
Phone: +48 34 313 09 75 
Fax: +48 34 315 79 51
E-Mail: info@kern-liebers.com

Dalsze szczegóły na temat właściwej placówki można znaleźć w naszej stopce redakcyjnej.

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Możecie Państwo skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod następującym adresem:

Dr Rainer Harwardt
ORGATEAM Unternehmensberatung GmbH

Im Ettenbach 13a
77767 Appenweier
Telefon: +49 (7805) 918 - 255
Telefax: +49 (7805) 918 - 292

E-Mail: datenschutzbeauftragter@kern-liebers.de 

 

Przetwarzanie danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej w celach informacyjnych

W przypadku dostępu do naszej strony internetowej bez rejestracji lub bez podawania nam w inny sposób informacji ("Wykorzystanie informacji"), gromadzimy jedynie te dane osobowe, które Państwa przeglądarka internetowa przesyła do naszego serwera. W trakcie przeglądania przez Państwa naszej strony internetowej, gromadzimy następujące dane, które są dla nas technicznie niezbędne, aby umożliwić Państwu przeglądanie naszej strony internetowej oraz aby zapewnić stabilność i bezpieczeństwo:


·      
Adres IP
·       Data i godzina złożenia zapytania
·       Różnica strefy czasowej w stosunku do GMT
·       Zawartość strony internetowej
·       Status dostępu (status HTTP)
·       Ilość przesyłanych danych
·       Strona internetowa, z której zostaliście Państwo przekierowani na naszą stronę
·       Przeglądarka internetowa
·       System operacyjny
·       Język i wersja przeglądarki

Wyżej wymienione dane są również przechowywane w tzw. plikach logów na naszych serwerach. Nie dotyczy to adresu IP lub innych informacji, które umożliwiają przyporządkowanie danych. Dane te nie będą przechowywane razem z innymi Państwa danymi osobowymi.

Pobranie i tymczasowe przechowywanie adresu IP jest konieczne w celu zapewnienia komunikacji i przekazu treści z naszej strony internetowej do Twojego urządzenia końcowego. W tym celu Twój adres IP musi być przechowywany przez okres przeglądania naszej strony internetowej. Przechowywanie wyżej wymienionych danych w plikach dziennika służy zapewnieniu funkcjonalności i optymalizacji naszej strony internetowej oraz zapewnieniu bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Ocena tych danych dla pod kątem wykorzystania ich do celów marketingowych nie ma miejsca. Nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zawiera się w wyżej wymienionych celach. Podstawą prawną dla gromadzenia i czasowego przechowywania jest art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) niemieckiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych /DSGVO.

Powyższe dane dotyczące udostępniania treści naszej strony internetowej zostaną usunięte po zakończeniu danej sesji. Usunięcie danych w plikach dziennika następuje najpóźniej po siedmiu dniach. Przechowujemy Państwa dane tylko wtedy, gdy uprzednio usunęliśmy lub zmieniliśmy Państwa adres IP i nie jest już możliwe przypisanie ich do Państwa osoby. Gromadzenie powyższych danych w celu udostępnienia naszej strony internetowej i przechowywanie tych danych w plikach dziennika jest obowiązkowe dla działania naszej strony internetowej.

Nie ma możliwości odwołania (w tym zakresie).

 

Przetwarzanie danych osobowych przez pliki cookie (ciasteczka).

Na naszej stronie internetowej stosujemy tzw. Cookies (ciasteczka). Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na nośniku pamięci Państwa urządzenia końcowego, na przykład na dysku twardym, i przez które przepływają do nas pewne informacje jako lokalizacja, która ustawia cookie. Pliki cookie nie mogą uruchamiać programów ani przenosić wirusów do urządzenia końcowego. Niniejsza strona korzysta ze wskazanych rodzajów plików cookie, których zakres i funkcjonalność wyjaśniono poniżej.

Pliki cookie przechowywane w przeglądarce internetowej:

·       Trwałe pliki cookie: Te pliki cookie są automatycznie usuwane po określonym czasie, który może się różnić w zależności od pliku cookie. Pliki te możecie Państwo w każdej chwili usunąć w ustawieniach własnej przeglądarki internetowej.

Przetwarzanie danych osobowych przez wyżej wymienione pliki cookies ma na celu uczynienie oferty naszej strony bardziej przyjazną dla użytkownika i efektywną dla niego. Niektóre funkcje naszej strony internetowej nie mogą być oferowane bez użycia tych plików cookie. W szczególności niektóre funkcje naszej strony internetowej wymagają, aby po zmianie strony nadal można było zidentyfikować Państwa przeglądarkę internetową. Dane przetwarzane przez cookies, które są niezbędne do realizacji funkcji naszej strony internetowej, nie są wykorzystywane do tworzenia profili użytkowników. Jeśli pliki cookie są wykorzystywane do celów analizy, służą one do poprawy jakości i łatwości obsługi naszej strony internetowej, jej zawartości i funkcji. Pozwalają nam one zrozumieć, w jaki sposób strona jest używana, z jakich funkcji się korzysta i jak często są one używane. Dzięki temu możemy stale optymalizować naszą ofertę.

Nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych zawiera się w wyżej wymienionych celach.

Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) DSGVO.

Wyżej wymienione pliki cookie są zapisywane na Państwa urządzeniu końcowym i przez nie przesyłane do naszego serwera. W związku z tym można samodzielnie skonfigurować przetwarzanie danych i informacji za pomocą plików cookie. W ustawieniach Państwa przeglądarki internetowej można zmienić odpowiednie konfiguracje, których można użyć na przykład do odrzucenia plików cookie stron/osób trzecich lub plików cookie jako całości. W tym kontekście chcielibyśmy zwrócić uwagę, że w takim przypadku mogą Państwo nie być w stanie korzystać z wszystkich naszych usług w sposób prawidłowy. Ponadto zalecamy regularne ręczne usuwanie plików cookie i historii przeglądarki.

 

Dalsze funkcje i oferty naszej strony internetowej

Oprócz wyżej wymienionego korzystania z naszej strony internetowej, oferujemy różne usługi, z których mogą Państwo skorzystać, jeśli są Państwo zainteresowani. W tym celu zazwyczaj konieczne jest podanie dalszych danych osobowych. Dane te są nam potrzebne do świadczenia odpowiednich usług. Zastosowanie mają wyżej wymienione zasady przetwarzania danych.

Do pewnego stopnia korzystamy z usług zewnętrznych dostawców, którzy zostali przez nas starannie dobrani i zakontraktowani do przetwarzania tych danych. Usługodawcy ci są związani naszymi instrukcjami i są przez nas regularnie monitorowani. Jeżeli w ramach oferowanych przez nas wspólnie z partnerami usług dane osobowe zostaną przekazane osobom trzecim, to w poniższych opisach poszczególnych usług można znaleźć bardziej szczegółowe informacje. Jeśli osoby trzecie mają miejsce zamieszkania w kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, bardziej szczegółowe informacje na temat konsekwencji tej okoliczności można znaleźć w poniższych opisach poszczególnych usług.

 

Kontakt z nami

Jeśli skontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, dane osobowe, które nam Państwo prześlecie pocztą elektroniczną, zostaną zachowane. Na naszej stronie internetowej posiadamy również formularz kontaktowy, za pomocą którego można się z nami skontaktować. Dane wprowadzone przez Państwa w masce wejściowej zostaną przesłane do nas i zapisane.


·      
Pan/Pani
·       Imię
·       Nazwisko
·       Adres e-mail:
·       Adres
·       Telefon
·       Firma; powód kontaktu

Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania. O ile do realizacji funkcji kontaktowej nie wykorzystujemy wymienionych poniżej osób/podmiotów trzecich, dane te nie będą przekazywane osobom/podmiotom trzecim. Ponadto, zapisujemy Państwa adres IP i czas wysłania.

Przetwarzanie powyższych danych osobowych służy wyłącznie do przetwarzania Państwa zapytań. Przetwarzanie dalszych danych osobowych, które są generowane za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na naszej stronie internetowej, służy zapobieganiu nadużyciom i zapewnieniu bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych.

W tym zawiera się również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu Państwa danych osobowych.
Jeżeli wyrazili Państwo zgodę, podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia DSGVO. Ponadto podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 lit. f)  rozporządzenia DSGVO, w szczególności w przypadku, gdy przesyłają nam Państwo dane drogą elektroniczną. Jeśli chcecie Państwo pracować nad zawarciem umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej, art. 6 ust. 1 lit. b) DSGVO stanowi dodatkową podstawę prawną.

Z zastrzeżeniem ustawowych okresów przechowywania, dane te będą usuwane natychmiast po rozpatrzeniu Państwa wniosku. Jeśli skontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, mogą Państwo w każdej chwili sprzeciwić się przechowywaniu Państwa danych osobowych. Zwracamy uwagę, że w tym przypadku Państwa wniosek nie może być dalej przetwarzany. Odwołanie lub sprzeciw można zgłosić wysyłając e-mail na adres e-mail podany w stopce redakcyjnej.

 

Aplikacja online

Oferujemy Państwu możliwość składania aplikacji online za pośrednictwem naszej strony internetowej. Aby wziąć udział w procedurze aplikacyjnej, konieczne jest podanie danych osobowych. Dane te mogą obejmować dane osobowe, takie jak imię, nazwisko, adres, data urodzenia, dane kontaktowe, takie jak numer telefonu lub adres e-mail, jak również dane związane z wykształceniem i/lub doświadczeniem zawodowym, takie jak świadectwa szkolne i zawodowe, dane dotyczące szkoleń, staży lub poprzednich pracodawców. Informacje te mogą pochodzić z internetowego formularza zgłoszeniowego na platformie dla kandydatów lub z dostarczonych dokumentów, takich jak list motywacyjny, życiorys, zdjęcie zgłoszeniowe, świadectwa lub inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Dane, które są absolutnie niezbędne do udziału w procedurze zgłoszeniowej, są odpowiednio oznaczone jako dane obowiązkowe. O ile w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych nie zostanie wymieniona osoba trzecia, z której usług korzystamy w celu realizacji funkcji aplikacji online, dane te nie będą przekazywane osobom trzecim.

Powyższe dane przetwarzamy w celu przeprowadzenia procedury aplikacyjnej.
Jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 S. 1 lit. a) rozporządzenia DSGVO. O ile przetwarzanie powyższych danych odbywa się w celu nawiązania stosunków umownych, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 S. 1 lit. b) DSGVO.

Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane. W przypadku, gdy po procedurze aplikacyjnej następuje nawiązanie stosunku pracy, praktyki, stażu lub innego stosunku pracy, dane będą początkowo nadal przechowywane i przekazywane do akt osobowych. W przeciwnym razie procedura aplikacyjna kończy się wraz z otrzymaniem decyzji odmownej. W takim przypadku dane zostaną usunięte po 6 miesiącach. Usunięcie danych nie ma miejsca, jeśli dalsze przetwarzanie i przechowywanie Państwa danych osobowych jest konieczne w indywidualnych przypadkach w celu dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych. W takim przypadku mamy uzasadniony interes w dalszym przetwarzaniu i przechowywaniu Państwa danych osobowych. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 str. 1 lit. f) rozporządzenia DSGVO. Usunięcie danych osobowych nie ma miejsca również wtedy, gdy jesteśmy prawnie zobowiązani do dalszego przechowywania Państwa danych osobowych.

W każdej chwili możecie Państwo odwołać każdą udzieloną nam zgodę. W każdej chwili możecie Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych osobowych. W szczególności możecie Państwo wycofać swoją aplikację w dowolnym momencie. W ramach procedury aplikacyjnej należy przesłać nam tylko te dane osobowe, które są niezbędne do udziału w procesie aplikacyjnym i jego realizacji. Nie ma prawnego ani umownego obowiązku przekazywania danych. Chcielibyśmy jednak zaznaczyć, że nie możemy przeprowadzić procedury aplikacyjnej bez tych danych i nie możemy rozpatrywać Państwa wniosku. To samo dotyczy przypadku sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. W każdej chwili możecie Państwo zmienić przechowywane dane na swój temat.

 

Lokalizacja serwera

Przetwarzamy i/lub przechowujemy Państwa dane osobowe na serwerze zewnętrznego dostawcy w Unii Europejskiej. Zapewnia to przestrzeganie norm i zasad europejskiego prawa ochrony danych osobowych.

 

Google Analytics

Na naszej stronie internetowej używamy "Google Analytics", usługi analizy internetowej Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (zwanej dalej "Google"). Google używa plików cookie, które są małymi plikami tekstowymi umieszczanymi na urządzeniu użytkownika, aby pomóc witrynie przeanalizować sposób w jaki użytkownicy korzystają z witryny. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z naszej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane do serwera Google w USA i tam przechowywane. Jeśli strona internetowa umożliwia anonimizację adresu IP, który ma być przesłany przez cookie ("anonimizacja IP"), Google uprzednio skraca adres IP użytkownika w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub innych państwach będących sygnatariuszami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany do serwera Google w USA i tam skracany. Google wykorzysta te informacje w celu oceny korzystania z naszej strony internetowej w naszym imieniu, tworzenia raportów dotyczących korzystania z naszej strony internetowej oraz świadczenia nam innych usług związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej i Internetu. Na podstawie przetworzonych danych można utworzyć pseudonimowe profile użytkowania. Adres IP przekazywany podczas korzystania z Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.

Korzystamy z Google Analytics tylko przy aktywowanej anonimizacji IP w sposób opisany powyżej. Oznacza to, że Państwa adres IP będzie przetwarzany przez Google tylko w formie skróconej. W ten sposób można wykluczyć relację osobistą.

Korzystamy z Google Analytics w celu analizy korzystania z naszej strony internetowej i ciągłego doskonalenia poszczególnych funkcji i ofert, jak również optymalizacji komfortu użytkownika. Poprzez statystyczną ocenę zachowań użytkowników, możemy udoskonalić naszą ofertę i uczynić ją bardziej interesującą dla Pańśtwa jako użytkownika. Zawiera się w tym również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu powyższych danych przez Google. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 str. 1 lit. f) rozporządzenia DSGVO.

Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce internetowej, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z pełnej funkcjonalności tej strony może okazać się niemożliwe. Chcielibyśmy zaznaczyć, że w tym przypadku możecie Państwo nie być w stanie korzystać z wszystkich funkcji naszej strony internetowej. Jeśli chcą Państwo zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez pliki cookie i związanych z Państwa zachowaniami jako użytkowników (w tym Państwa adresem IP) oraz przetwarzaniem tych danych przez Google, mogą Państwo to zrobić klikając na poniższy link, a następnie pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki internetowej dostępną pod poniższym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Aby zobowiązać Google do przetwarzania przekazywanych danych tylko zgodnie z naszymi instrukcjami oraz do przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, zawarliśmy z Google umowę o sposobie przetwarzania zleceń. W wyjątkowych przypadkach, gdy dane osobowe są przekazywane do Stanów Zjednoczonych, Google zgodził się stosowanie zapisów umów i poddał certyfikacji na mocy umowy o ochronie prywatności między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. W ten sposób Google zobowiązuje się do przestrzegania standardów i przepisów europejskiego prawa ochrony danych. Dalsze informacje można znaleźć w poniższym wpisie z linkiem: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Informacje podmiotu trzeciego: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001.

Dalsze informacje na temat wykorzystania danych przez Google, możliwości ustawień i sprzeciwu oraz ochrony danych można znaleźć na następujących stronach internetowych Google:

 

 

Dane zostaną usunięte, gdy tylko nie będą już potrzebne do osiągnięcia celu, dla którego zostały zebrane.

Usunięcie na poziomie użytkownika danych i zdarzeń związanych z plikami cookie, identyfikatorami użytkownika (np. User-ID), identyfikatorami reklamowymi (np. pliki cookie DoubleClick, identyfikator reklamy Android Advertising ID, IDFA [Identyfikator Apple dla reklamodawców]) nastąpi nie później niż 12 miesięcy po ich zebraniu.

Możecie Państwo uniemożliwić Google Analytics zbieranie swoich danych klikając na poniższy link. Plik cookie opt-out jest ustawiony tak, aby zapobiec gromadzeniu informacji o użytkownikach podczas przyszłych wizyt na tej stronie internetowej:

Wyłącz Google Analytics

 

Mapy Google

Na naszej stronie internetowej korzystamy z oferty "Google Maps", usługi online map Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (zwanej dalej: „Google"). Pozwala nam to na wyświetlanie interaktywnych map bezpośrednio na stronie internetowej oraz umożliwia wygodne korzystanie z funkcji mapy. Kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, Google otrzymuje informację, że weszli Państwo na odpowiednią podstronę naszej strony internetowej. Państwa adres IP zostanie przesłany. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy Google udostępnia konto użytkownika, na które jesteście Państwo zalogowani, czy też gdy nie ma konta użytkownika. Po zalogowaniu się do Google informacje o użytkowniku będą bezpośrednio powiązane z jego kontem. Jeśli nie chcecie Państwo, aby wasz profil był powiązany z Google, musicie się wcześniej wylogować. Google przechowuje Państwa dane jako profile użytkowników i wykorzystuje je do celów reklamowych, badań rynkowych i/lub marketingowych oraz kształtowania strony internetowej zgodnie z potrzebami. Taka ocena jest przeprowadzana w szczególności (nawet dla użytkowników, którzy nie są zalogowani) w celu zapewnienia reklamy zorientowanej na popyt oraz w celu informowania innych użytkowników o Państwa działaniach na naszej stronie internetowej.

Używamy Google Maps, aby zapewnić Państwu interaktywne mapy Google Maps, które pomogą Państwu lepiej poznać naszą stronę internetową. Zawiera się w tym również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu powyższych danych przez dostawcę zewnętrznego. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 str. 1 lit. f) rozporządzenia DSGVO.

Macie Państwo prawo sprzeciwić się tworzeniu tych profili użytkowników kontaktując się z Google.

Google podpisał umowę o ochronie prywatności z Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi oraz poddał się certyfikacji. W ten sposób Google zobowiązuje się do przestrzegania standardów i przepisów europejskiego prawa ochrony danych. Dalsze informacje można znaleźć w poniższym wpisie z linkiem:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active

Dalsze informacje na temat celu i zakresu gromadzenia i przetwarzania danych przez dostawcę wtyczki można znaleźć w polityce prywatności dostawcy. Znajdują się tam również dalsze informacje na temat Państwa praw w tym zakresie oraz możliwości ustawienia opcji ochrony prywatności:

http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

 

Wskazówki bezpieczeństwa

Staramy się przechowywać Państwa dane osobowe w taki sposób, aby były one niedostępne dla osób trzecich za pomocą wszelkich dostępnych nam środków technicznych i organizacyjnych. W przypadku komunikacji za pomocą niezaszyfrowanej poczty elektronicznej nie możemy zagwarantować pełnego bezpieczeństwa danych, dlatego zalecamy przesyłanie informacji poufnych pocztą.

 

Państwa prawa - prawo do informacyjnego samostanowienia

Macie Państwo następujące prawa w odniesieniu do swoich danych osobowych:

  • prawo dostępu,
  • prawo do sprostowania i usunięcia danych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania,
  • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • prawo do przenoszenia danych.

Macie Państwo również prawo do złożenia skargi do organu nadzorującego ochronę danych osobowych w sprawie przetwarzania Państwa danych osobowych przez nas.