- Metryczka -

KERN-LIEBERS POLAND SP. Z O.O. SP. K.

Ul. Partyzantów 4
42-300 Myszków, Polska
Tel: +48 34 313 09 75
Fax: +48 34 315 79 51
E-Mail: info@kern-liebers.pl

 

Spółka komandytowa z siedzibą w Myszkowie
Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Upoważniony przedstawiciel:

mgr inż. Lukasz Dwornikowski

Nr rej. VAT PL9491639821
Nr rej. Spółki 151496544

Koncepcja, projekt i opracowanie:

teufels GmbH
Neckartal 172
info@teufels.com
teufels.com

 

Zdjęcia:

Anna Paterek
+48 507096792
foto@annapaterek.pl

Odpowiedzialność za treść

Choć treść tych stron została opracowana z najwyższą starannością, nie bierzemy odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność ani jakość przekazywanych informacji. Jako usługodawca jesteśmy odpowiedzialni na podstawie § 7 ust. 1 ustawy TMG za treść niniejszej witryny internetowej według ogólnych przepisów prawa. Zgodnie z §§ 8-10 ustawy TMG my, jako usługodawcy nie jesteśmy zobowiązani do monitorowania przekazywanych lub przechowywanych informacji ani do badania okoliczności wskazujących na działania niezgodne z prawem. Nie dotyczy to obowiązku usuwania lub blokowania wykorzystania informacji zgodnie z przepisami prawa ogólnego. Nie możemy jednak ponosić odpowiedzialności w tym zakresie, dopóki nie uzyskamy informacji o konkretnym naruszeniu przepisów prawa. Po uzyskaniu informacji o takim naruszeniu dokonamy niezwłocznego usunięcia treści.

 

Odpowiedzialność za hiperłącza (linki)

Nasza witryna internetowa zawiera hiperłącza do zewnętrznych stron osób trzecich, nad którymi nie mamy kontroli. Nie możemy zatem brać odpowiedzialności za takie treści należące do osób trzecich. Zamiast tego dostawcy lub operatorzy witryn internetowych są zawsze odpowiedzialni za treści zalinkowanych stron. Zalinkowane strony zostały sprawdzone pod kątem ewentualnych naruszeń prawa w chwili ich utworzenia. W chwili utworzenia hiperłączy nic nie wskazywało na obecność treści niezgodnych w prawem. Nie można jednak racjonalnie oczekiwać, że będziemy stale monitorować treść zalinkowanych stron bez konkretnych wskazówek dotyczących naruszenia przepisów prawa. Po uzyskaniu informacji o takim naruszeniu dokonamy niezwłocznego usunięcia hiperłączy.

 

Prawa autorskie

Niemieckie prawo autorskie jest prawem obowiązującym dla treści i dzieł opracowanych przez operatorów strony i przedstawianych na stronach. Powielanie, adaptacja, rozpowszechnianie i wykorzystywanie w dowolny sposób poza ograniczeniami prawa autorskiego wymaga pisemnej zgody autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie dozwolone jest wyłącznie do prywatnego użytku niekomercyjnego. W zakresie, w jakim treść niniejszej strony nie została opracowana przez operatora, zachowane zostają prawa autorskie osób trzecich. W szczególności treści osób trzecich zostaną wyraźnie oznaczone. Jeśli mimo to użytkownik zauważy naruszenie praw autorskich, uprzejmie prosimy o powiadomienie nas o tym fakcie. Po otrzymaniu powiadomienia o naruszeniu niezwłocznie usuniemy taką treść.

 

Polityka prywatności

Korzystanie z naszej witryny internetowej jest zazwyczaj możliwe bez podawania danych osobowych. W zakresie, w jakim dane osobowe (takie jak imię, nazwisko, adres lub adres e-mail) są gromadzone na naszej witrynie, czynność ta dokonywana jest w miarę możliwości dobrowolnie. Dane nie są przekazywane osobom trzecim bez wyraźnej zgody użytkownika. Informujemy użytkownika, że przesyłanie danych przez Internet (np. e-mailem) wiąże się z nieodłącznym zagrożeniem bezpieczeństwa, ponieważ nie jest możliwe całkowite zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich. Wykorzystywanie przez osoby trzecie danych kontaktowych opublikowanych zgodnie z wymogami prawa do przesyłania niezamówionych reklam i materiałów informacyjnych jest zabronione. Operatorzy strony wyraźnie zastrzegają sobie prawo do podejmowania czynności prawnych w przypadku otrzymania niezamówionych materiałów reklamowych, takich jak wiadomości e-mail typu spam.

Oświadczenie w sprawie prywatności danych dotyczące wykorzystania Google Analytics

Ta witryna internetowa wykorzystuje Google Analytics, usługę analizy danych internetowych świadczoną przez Google, Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Stany Zjednoczone („Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki „cookie” - pliki tekstowe przechowywane na komputerze użytkownika, które pomagają analizować sposób, w jaki użytkownicy korzystają z witryny internetowej. Informacje generowane przez pliki cookie dotyczące korzystania z witryny przez użytkowników (łącznie z adresem IP użytkownika) są przekazywane do serwerów Google w USA i tam przechowywane. Google wykorzystuje te informacje do oceny sposobu korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z witryną i korzystaniem z Internetu. Google może także przekazywać te informacje osobom trzecim, jeśli wymagają tego przepisy prawa, lub w przypadku, gdy osoby trzecie przetwarzają informacje w imieniu Google. Google w żadnym wypadku nie będzie łączyć adresu IP użytkownika z innymi danymi przechowywanymi przez Google. Użytkownik może odmówić instalowania plików cookie poprzez wybranie odpowiednich ustawień w swojej przeglądarce. Należy jednak pamiętać, że wówczas użytkownik może nie być w stanie korzystać ze wszystkich funkcji witryny. Korzystając z niniejszej witryny internetowej, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych zebranych o użytkowniku przez Google w sposób i do celów opisanych powyżej. Użytkownik może zgłosić sprzeciw wobec gromadzenia i wykorzystywania jego adresu IP przez Google Analytics w dowolnym czasie i ze skutkiem natychmiastowym na przyszłość. Dodatkowe informacje: tools.google.com/dlpage/gaoptout. Chcielibyśmy jednak zwrócić uwagę, że